Pixla Piren

Pixla Piren

PORTFOLIO Pixla Piren Formskapet höll en workshop i samband med invigningen av Pixla Piren i Helsingborg. Uppdraget var av Helsingborgs kommun och jag stod för idé och konceptutveckling. Som utgångspunkt fick vi en stålram med rutmönster som var stommen för logotypen...