PORTFOLIO

Pixla Piren

Formskapet höll en workshop i samband med invigningen av Pixla Piren i Helsingborg. Uppdraget var av Helsingborgs kommun och jag stod för idé och konceptutveckling. Som utgångspunkt fick vi en stålram med rutmönster som var stommen för logotypen och ingångsskylten till området Pixla Piren. Jag valde därför att låta rutnätet vara till stöd för pixlar som besökare fick vara med och måla utefter egen konstnärlig tanke. Dessa sammanfogades sedan till att bli bokstäverna i ordet piren. Ordet pixla samt hashtag broderades i ett mjukare typsnitt för hand. Workshopen gjordes under namnet Formskapet tillsammans med Johanna Wikstrand Moresco och Lisa Wikstrand.

Resultatet blev en lyckad workshop som skapade delaktighet och aktivitet bland besökarna på invigningsdagen.

Foto: Johanna Wikstrand Moresco